Vůně mírových květů, část 4

Návrat na obsah

301 Mír...

Mír
vykvétá rychle,
velmi rychle,
z radostné ochoty mého srdce
k Bohu.

302 Pochyby mysli...

Pochyby mysli
a podezíravost mysli
společně dusí
mír mysli.

303 Mít srdce moře míru...

Mít srdce moře míru
znamená mít
Boží okamžitý Úsměv
a Jeho úplné Uspokojení.

304 Cíl mého míru...

Cíl mého míru
je nekonečně vyšší,
než velikost mé mysli.

305 Cíl mého míru...

Cíl mého míru
je nekonečně hlubší,
než dobrota mého srdce.

306 Cíl mého míru...

Cíl mého míru
je má bezesná a bezdechá
jednota s Bohem.

307 Každé ráno Bůh navštěvuje...

Každé ráno Bůh navštěvuje
zahradu mého srdce,
aby pln požehnání
pečoval o mé mírové rostlinky.

308 Ó má mysli, buď opatrná!...

Ó má mysli, buď opatrná!
Nebudeš-li dbát o mír
a budeš-li neustále ignorovat
mír,
kdo ví, jednoho dne
můžeš jednat jako šelma.

309 Bůh je nesmírně nešťastný, když se dovídá...

Bůh je nesmírně nešťastný, když se dovídá,
že jsem přestal studovat
v Boha naplňující škole míru
mého srdce.

310 Bůh mi velí, ...

Bůh mi velí,
abych se znovu vrátil
do školy míru svého srdce.

311 Včera jsme, mé srdce a já, ...

Včera jsme, mé srdce a já,
navštívili svou duši.
Nekonečnost míru naší duše nás nasytila
a naplnila
daleko za dolet naší představivosti.

312 Není žádná umírající naděje; …

Není žádná umírající naděje;
je jen naplňující slib
uvnitř mého mírem zaplaveného srdce.

313 Není žádného míru...

Není žádného míru
uvnitř vulkánu neposlušnosti
mé mysli.

314 Jen rychle rozkvétající mír...

Jen rychle rozkvétající mír
je uvnitř zahrady
mého aspirujícího srdce.

315 Jakmile se narodíme, ...

Jakmile se narodíme,
Otec-Nebe nám žehná
Svým šepotem Míru
a Matka-Země nám žehná
Svými Slzami Soucitu.

316 Žiji na dvou místech: ...

Žiji na dvou místech:
uvnitř
své mysli radosti naděje
a uvnitř
svého srdce mírového snu.

317 Srdce míru je odborníkem...

Srdce míru je odborníkem
v milování Boha
bezvýhradně a nepodmíněně
na první pohled.

318 Kdykoli...

Kdykoli
mě Nebe nade mnou vidí,
žehná mi
svým úsměvem míru Nekonečnosti.

319 Můj sladký Pane, ...

Můj sladký Pane,
modlím se k Tobě,
nedovol mému srdci zemřít
se svými zcela otřesenými
mírovými sny.

320 Bůh nechce...

Bůh nechce,
abych zůstal naprostým pošetilcem.
Proto
mi řekl,
že žádný pravý a trvalý mír
nemůže být založen
na příležitostných kompromisech.

321 Strach, obavy, ...

Strach, obavy,
žárlivost a nejistota mé mysli
bezmocně sklánějí svou hlavu
před jistotou Božího Míru mého srdce.

322 Kde mír srdce je, ...

Kde mír srdce je,
nedostatečnost života není.

323 Běda, od časů nepamětných, ...

Běda, od časů nepamětných
nepřítomnost míru
bezohledně sužuje
lidskou rasu.

324 Srdce míru...

Srdce míru
kvapně utíká
z ošklivé přítomnosti
nečisté mysli.

325 Má duše...

Má duše
oddaně následovala Boží Srdce Míru,
když vcházela
do pozemské arény.

326 Běda, nevím...

Běda, nevím,
jak mohu mít mír,
neodvážím-li se
nemilosrdně vymazat
absurdity ega své mysli.

327 Můj příteli, ...

Můj příteli,
chceš vědět,
proč mám tolik míru.
Mám mír v hojné míře,
protože proudící slzy mého srdce
a zářící úsměvy mého Pána
jsou nejbližšími sousedy.

328 Šípy úzkosti mohou, ...

Šípy úzkosti mohou,
občas,
úspěšně proniknout
klidem mé mysli,
avšak nikdy ne
mírem mého srdce.

329 Jsem žalostnější, ...

Jsem žalostnější,
než pouliční žebrák,
když nemám mír
v každičkém okamžiku
svého života.

330 Pozemské potěšení...

Pozemské potěšení
není mír.
Potěšení z míru
je překonáním země.

331 Mír ve mně žije, ...

Mír ve mně žije,
neboť
dech mého života žije
jen v Bohu.

332 Mír žije...

Mír žije
v duši, jež uskutečnila Boha,
neboť všichni duchovní Mistři
dýchají svůj dech v ní.

333 Mír...

Mír
není a nemůže být
v odmítnutí mé mysli.

334 Mír...

Mír
je pouze v úsměvu
osvícení mé mysli.

335 Mír mého srdce...

Mír mého srdce
je tak překrásný a mocný,
když na mír svého srdce pohlédnu
okem své duše.

336 Má mysl pochyb umírá zklamána, ...

Má mysl pochyb umírá zklamána,
avšak mé srdce míru je určeno
Bohem samotným
k jeho neustálé službě.

337 Mír...

Mír
není v žízni
vědět.

338 Mír...

Mír
není v hladu
rozumět.

339 Mír...

Mír
je v pokrmu projevení Boha.

340 Hru míru hrajeme...

Hru míru hrajeme,
když já pláču a Bůh se směje,
a když já se směji a Bůh pláče.

341 Květem stromu života...

Květem stromu života
je moudrost.
Plodem stromu života
je mír.

342 Mít srdce míru...

Mít srdce míru
znamená těšit se z umění
být nebesky přirozený
a ne pozemsky jedinečný.

343 Bůh přichází do mého srdce...

Bůh přichází do mého srdce
s mírem
teprve poté, co mé srdce dokončilo
svůj domácí úkol Božího projevení.

344 Běda, bezmocní jsou...

Běda, bezmocní jsou
snílci o míru.
Stejně tak, zbyteční jsou
milovníci nevědomosti.

345 Víš, jak mám...

Víš, jak mám
mír mysli každý den?
Mám mír mysli,
neboť kráčím každý den
po cestě odevzdání mého srdce Bohu.

346 Mír...

Mír
jsem neměl nikdy
ze svého kritizování světa.

347 Mír...

Mír
nyní mám
ze svého povzbuzování světa.

348 Absurdnost dosahuje vrcholu...

Absurdnost dosahuje vrcholu,
když váleční štváči
ve vnitřním světě
se stávají mírovými inspirátory
ve světě vnějším.

349 Má mírová mysl poslušnosti Bohu...

Má mírová mysl poslušnosti Bohu
nakonec odhodila
všechny své hýčkané
okovy vlastnění světa.

350 Jen mé sepjaté, modlící se ruce...

Jen mé sepjaté, modlící se ruce
a mé rozvité, radostné srdce
mají schopnost těšit se z lezení
na Strom Božího univerzálního
a transcendentálního Míru.

351 Když je má mysl soustředěna...

Když je má mysl soustředěna
na překonávání druhých,
stávám se Saharou nehostinné vyprahlosti.
Když je mé srdce upjaté
k milování druhých
a k stání bok po boku
s druhými,
stávám se Pacifikem plnosti míru.

352 Má mysl nalézá potěšení...

Má mysl nalézá potěšení
v rozhlašování
filozofie míru.

353 Mé srdce nalézá potěšení...

Mé srdce nalézá potěšení
v hraní
melodií flétny míru.

354 Má duše nalézá potěšení...

Má duše nalézá potěšení
v šeptání míru
do mých nadevše dychtivých uší.

355 Má zdi stavějící mysl...

Má zdi stavějící mysl
nebude nikdy mít
ani trochu míru.

356 Mé studny hloubící srdce...

Mé studny hloubící srdce
bez selhání objeví
hojnost míru.

357 Kéž je má mysl...

Kéž je má mysl
tak šťastná, jako naděje.
Kéž je mé srdce
tak naplněné, jako mír.

358 Jsem učitelem své mysli....

Jsem učitelem své mysli.
Svou mysl učím,
že bez míru
vše trpí.

359 Jsem studentem svého srdce....

Jsem studentem svého srdce.
Mé srdce mě učí,
že v míru
vše vzkvétá.

360 Když Bůh dává...

Když Bůh dává
Svou Přednášku o Míru,
dává znamení mému srdci,
aby obsadilo sedadlo vděčnosti.

361 Překrásná...

Překrásná
je obloha ticha
mé mysli.
Plodné
je slunce míru
mého srdce.

362 Věčná otázka člověka...

Věčná otázka člověka
k Bohu:
„Kde je mír?“

363 Věčná otázka Boha...

Věčná otázka Boha
k člověku:
„Mé dítě, kde je
tvá potřeba míru?“

364 Ó má hloupá mysli, ...

Ó má hloupá mysli,
myslíš, že budeš moci
dokázat světu,
že jsi tak statečná a moudrá,
že dokážeš procházet svými dny a nocemi
bez míru?

365 Ó má podezřívavá mysli, ...

Ó má podezřívavá mysli,
jakkoli široce
otevřeš svá ústa,
nebudeš moci pohltit
mírové květy mého srdce.

366 Náš svět dozajista potřebuje...

Náš svět dozajista potřebuje
duchovní dospělost
dříve, než bude Bohem požehnán
mírem nekonečným.

367 Ne z vnějších dějin světa, ...

Ne z vnějších dějin světa,
ale jen z vnitřních odhalení Boha
můžeme mít mír.

368 Hrdinou vnějšího bojiště...

Hrdinou vnějšího bojiště
je atomová bomba.
Hrdinou nejvyšším bojiště vnitřního
je mír.

369 Úzkosti si nemohou koupit mír, ...

Úzkosti si nemohou koupit mír,
avšak mír si snadno může koupit a kupuje úzkosti.

370 Nechci vědět...

Nechci vědět,
co dělá Nebe,
avšak chci vědět,
zda země upřímně pláče
pro sestoupení míru.

371 Když se ptám Boha...

Když se ptám Boha
na cestu do Nebe,
říká mi okamžitě,
abych šel a zeptal se míru.

372 Když dávám Bohu...

Když dávám Bohu
nejzvláštnější dar mého srdce:
mír,
Bůh mi dává
nejdokonalejší dar Svého Života:
dokonalost.

373 Pohrdání světem...

Pohrdání světem
nedává mému životu
ani trošku míru.

374 Pochyby o světě a podezřívání světa...

Pochyby o světě a podezřívání světa
nedávají mému životu
ani špetku míru.

375 Přijetí světa, zájem o svět, ...

Přijetí světa, zájem o svět,
trpělivost se světem, soucit se světem
a jednota se světem
dávají mému životu
srdce fontány míru.

376 Můj Pane, jsi něčím unaven...

Můj Pane, jsi něčím unaven?
„Ano mé dítě, jsem.
Jsem unaven těmi,
kteří pokrytecky mluví o světovém míru.“

377 Radost přichází...

Radost přichází
z poznání něčeho velmi zvláštního.
Mír přichází
ze stanutí se seberozdávajícím fontánovým srdcem.

378 Můj Pán Nejvyšší mi říká...

Můj Pán Nejvyšší mi říká,
že radost je mé přirozené právo
v mém vnějším světě rozpínajícího se zasvěcení.
Můj Pán Nejvyšší mi říká,
že mír je mé přirozené právo
v mém vnitřním životě stoupající aspirace.

379 Mír je božsky skutečný...

Mír je božsky skutečný
a nanejvýš dokonalý
v náručí mé naděje na realizaci Boha.

380 Bůh žehná mému srdci každý den...

Bůh žehná mému srdci každý den
novou dávkou míru,
avšak běda,
má násilná mysl neposlušnosti Bohu
jej každý den zcela zničí.

381 Včera jsem byl...

Včera jsem byl
svou myslí okouzlenou mírem.
Dnes jsem
svým srdcem vzývajícím mír.

382 Ne změněním zdání...

Ne změněním zdání
vnějšího života,
ale zdokonalením skutečností
vnitřního života
můžeme my všichni mít mír.

383 Bůh se neobává...

Bůh se neobává,
když nás vede mír
k našemu nejvyššímu cíli.

384 Má naděje doufá...

Má naděje doufá
v jeden den navíc.
Můj mír touží
po Boží Věčnosti a Boží Nekonečnosti.

385 Píseň míru...

Píseň míru
je jedinou písní,
kterou tento náš svět
dosud nedokázal zazpívat
dokonale.

386 Mír...

Mír
není, když se smrt
blíží.
Mír
je, když se mé nepodmíněné
odevzdání Bohu
blíží.

387 Vycházející slunce...

Vycházející slunce
žehná mé mysli
radostí.
Zapadající slunce
žehná mému srdci
mírem.

388 Mír necítím, ...

Mír necítím,
když si toužím odpočinout
od světa.
Mír cítím,
když toužím aspirovat
pro svět.

389 Mír...

Mír
nepadá
z křídel noci.
Mír
padá
z oka slunce.

390 Když mé srdce ukazuje...

Když mé srdce ukazuje
a dává Bohu, co má:
odevzdání,
Bůh ukazuje
a dává mé mysli, co má On:
Mír.

391 Mysl, jež se raduje...

Mysl, jež se raduje
z promluv o světové válce,
nebude mít nikdy snílka o míru
za svého posluchače.

392 Uvědomování si skutečnosti...

Uvědomování si skutečnosti
není mír.
Ztělesnění skutečnosti
je mír.

393 Konečně jsem objevil...

Konečně jsem objevil,
že jedinou cestou, jak mít mír
v sobě,
je hodovat očima
na Kráse Soucitu mého Pána.

394 Jen...

Jen
v květinovém srdci aspirace
může se člověk skutečně modlit
pro mír.

395 Jen...

Jen
v překrásném srdci vnímavosti
může člověk mít
skutečný mír.

396 Běda, jaký jsem pošetilec....

Běda, jaký jsem pošetilec.
Každý den hledám mír
v neprostupných hvozdech své mysli.

397 Mír ignorující vůdci světa...

Mír ignorující vůdci světa
selžou jeden po druhém —
každý z nich.

398 Univerzální jednota...

Univerzální jednota
je definitivním návratem
k transcendentálnímu míru.

399 Pokaždé, ...

Pokaždé,
když mám čistou myšlenku
ve své mysli,
anděl míru z Nebe
sestupuje do mého života.

400 Bůh žádá jen Svůj Mír...

Bůh žádá jen Svůj Mír
a nikoho jiného,
aby namaloval vždy přesahující krásu
jeho Vesmíru.