Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 3

Návrat na obsah

2002

Létám vzhůru,
abych uviděl Boží Nohy.
Nořím se dovnitř,
abych se stal Božím Srdcem.

2006

Dokáže-li byť jen jeden člověk
uspokojit Boha bezvýhradně,
urychluje tím vývoj lidstva.

2015

Buď moudrý!
Nemůžeš-li osvítit
své minulé špatné skutky,
tak na ně zcela zapomeň,
protože jsou horší než zbytečné.

2023

Bůh po nás chtěl,
abychom poslouchali
své vyšší Já.
Ale běda, my děláme pravý opak.
Posloucháme příkazy
svého nižšího já.

2075

Běda, mé ego a má pýcha cítí,
že cokoliv dělají,
je vždy správné a oprávněné.

2088

Není to množství,
ani dokonce kvalita,
ale upřímnost
mého života odevzdání,
co těší mého Pána nejvíce.

2099

Jsi ztělesněnou moudrostí
když nevedeš,
když nenásleduješ,
ale když bok po boku
kráčíš se zbytkem světa.

2105

Můj Pane, když mi dovolíš
sedět u Tvých Nohou,
nikdy se Tě na nic neptám.
Ale když mi dovolíš
dívat se do Tvých Očí,
dávám Ti otázky.
Můj Pane, tak proč mi dovolíš
dívat se do Tvých Očí?

2112

Dnešní srdce trpělivosti
se stane
zítřejším životem míru.

2121

Sebenabízení je univerzálním klíčem,
který může otevřít
každé lidské srdce.

2170

Nezkoušej opravovat lidi,
kteří dělají špatné věci.
Bude to horší než zbytečné.
Jen podporuj a pomáhej těm,
kteří dělají správnou věc.

2173

Bůh trpí více než ty,
když myslíš na svůj neúspěšný život.
Miluješ Boha.
Tak proč ubohého Boha trápíš?

2186

Ten, kdo vždy věrně následuje
Boží Vůli,
uspěje ve vnějším světě
a pokročí ve vnitřním světě.

2187

Nic dobrého a božského
nikdy nemůže být dokončeno
bez Božího Moře Soucitu
nebo alespoň bez Boží Spolupráce.

2230

Musíme se znovu naučit,
že lidský život
je melodií univerzální písně.

2258

Žalostným osudem lidstva je,
že má sklon koupat se
v moři nesplněných slibů.

2459

Pro mé srdce je nemožné,
aby bylo shovívavé ke komukoliv,
kdo nedokáže obdivovat
dobré věci v druhých.

2532

Ó Čase,
velký pohltiteli,
přijď a pohlť
utrpení mého srdce.

2671

Krása tvé tváře
pochází z Boží blízkosti
tvému srdci.

2745

Za úsvitu každého dne
učiňme své naděje
a sliby
tak upřímné a silné,
jak je to jen možné.

2861

Dokud si nerozvineš
srdce zaplavené soucitem,
neusedej na křeslo posuzování.

2912

Vždy povzbuzuj a inspiruj
své spolucestovatele,
aby se řídili svými vnitřními pokyny
a drželi se rozhodnutí své duše.

2998

Krása non-pareil vykvetla
v srdci
nepatrné tapisérie atomu.