Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 6

Návrat na obsah

5014

V životě, který neaspiruje,
mají ambice tu nejvyšší důležitost.

5015

V srdci, které aspiruje,
neznamenají ambice nic jiného,
než sebezničení.

5016

Ve skutečnosti neděláme kompromisy.
Jen chytře předstíráme,
že je děláme.

5084

Je nemožné, abych oddělil
štěstí svého srdce
od pokroku svého života.

5127

Bůh po mně chce,
abych cítil Jeho Srdce,
ale já dávám přednost
dotýkat se Jeho Nohou.

5143

,
To, co mě energizuje, osvěcuje
a naplňuje
není zdvořilá žádost mého Mistra,
ale jeho výslovný příkaz.

5153

Chceš-li si stále ponechat svou pýchu,
pak ji polož k odpouštějícím nohám
tvého Mistra.

5207

Nemůžeš-li meditovat
na svůj Cíl,
tak se aspoň snaž o něm snít.
Obrovsky ti to pomůže.

5245

Přeměna života
začíná oduševnělým úsměvem
srdce.

5322

Pravé vnější svobody
nemůžeme dosáhnout
bez vnitřního míru.

5506

Když se dostaneme za obzor
známého,
existuje tam tolik božských věcí,
které tam můžeme vidět
a kterými se můžeme stát.

5649

Můj příteli-hledající,
jsi předurčen
nejen k objevení Boha,
ale také k tomu,
že se v Bohem určené hodině
staneš dalším Bohem.

5723

Když se modlíme a meditujeme,
s každým dechem
cítíme nový život
a slyšíme nové poselství.

5757

Můžeš stát vysoko
nad příkazy morálky.
Ale nikdy nesmíš stát
nad příkazy duchovnosti,
protože duchovnost
má neoddělitelnou jednotu
s Boží Vůlí.

5876

Sladší než nejsladší,
čistší než nejčistší
jsou slzy vděčnosti mého srdce.

5979

Můj Milovaný Pane,
pověz mi,
kdy bude pro mne ten správný čas
odnaučit se všechno,
co mne má mysl naučila?

Překlady této stránky: Russian
Tato série knih může být citována s uvedením klíče st-6