Pravý žák

Návrat na obsah

1 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
se nikdy nehádá
se svým Mistrem.

2 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je božskou pýchou
Mistrova srdce.

3 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
se usmívá,
usmívá-li se oko Mistra.

4 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
pláče,
pláče-li srdce Mistra.

5 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
zmenšuje Mistrovy
odpovědnosti za přeměnu světa.

6 PRAVÝ žák miluje rovným dílem...

PRAVÝ žák miluje rovným dílem
Mistrovo odstrašující oko a osvětlující srdce,
protože ví, že obojí je pro
blaženost jeho nejrychlejšího pokroku.

7 Mistr ví, že jeho PRAVÝ žák...

Mistr ví, že jeho PRAVÝ žák
je nejen dostupný,
ale též služby schopný
v kteroukoliv hodinu.

8 PRAVÝ žák chce, ...

PRAVÝ žák chce,
aby byl jeho život utvářen
z nektarových doteků
a hromových kopanců jeho Mistra.

9 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je
odolný proti nejistotě srdce.

10 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je
odolný proti žárlivosti mysli.

11 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je
odolný proti negativní myšlence.

12 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je
odolný proti nečistotě vitálna.

13 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je
odolný proti letargii těla.

14 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je
odolný proti neochotnému životu.

15 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
zbožňuje šepot
Mistrových šlépějí po špičkách.

16 Opravdové odevzdání Mistrovi...

Opravdové odevzdání Mistrovi
je nezdolná odvaha
PRAVÉHO žáka.

17 PRAVÝ žák ví, ...

PRAVÝ žák ví,
že oko jeho Mistra je jediná Cesta
a srdce jeho Mistra je jediný Cíl.

18 PRAVÝ žák nechce vědět, ...

PRAVÝ žák nechce vědět,
co neví jeho Mistr.

19 PRAVÝ žák nechce vědět, ...

PRAVÝ žák nechce vědět,
co jeho Mistr
nechce, aby věděl.

20 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je zesilovačem
tichého života Mistra.

21 PRAVÝ žák má bolestnou úlohu...

PRAVÝ žák má bolestnou úlohu
informování Mistra
o hladovění aspirace
jeho bratrů a sester-žáků.

22 PRAVÝ žák ví, ...

PRAVÝ žák ví,
že jeho Mistr
dělá vše
Božím vlastním Způsobem.

23 PRAVÝ žák ví, ...

PRAVÝ žák ví,
že jeho Mistr nemá svou vlastní vůli.
Boží Vůle
je vůle jeho Mistra.

24 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
miluje svého Mistra,
Lásku.

25 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
slouží svému Mistrovi,
Službě.

26 PRAVÝ žák ...

PRAVÝ žák
si nikdy nedovolí
omezovat svého Mistra,
Neomezeného.

27 Mistrův úsměv plný požehnání...

Mistrův úsměv plný požehnání
je nektarová blaženost
pravého žáka.

28 PRAVÝ žák ví, ...

PRAVÝ žák ví,
že sen o dokonalosti jeho života
je založen na
spokojeném srdci Mistra.

29 Soucitem zaplavený pohled ...

Soucitem zaplavený pohled
oka Mistra
je celým světem PRAVÉHO žáka.

30 PRAVÝ žák cítí, ...

PRAVÝ žák cítí,
že každá chvíle je zlatá příležitost
k utváření a formování svého života
pro uspokojení svého Pána-Mistra.

31 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
se nadechuje a vydechuje
vyslovujíc jednu jedinou mantru:
”Můj Mistr, pro mého Mistra.”

32 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
hoduje
v hodině zvolené Mistrem.

33 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je krásou a vůní
Mistrova
slibu projevení Boha.

34 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
nahrazuje sebeshovívavost
Boží zářivostí.

35 PRAVÝ žák ví, ...

PRAVÝ žák ví,
že srdce jeho Mistra
je jeho jediným domovem.

36 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák ví,
že nešťastná mysl
je zabíječem šťastného srdce.

37 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
nezná žádné sebe popírání
a žádné znepokojení Boha.

38 PRAVÝ žák ví, ...

PRAVÝ žák ví,
že zklame-li někdy svého Mistra
stane se pohromou
svému vlastnímu já.

39 Když žádá PRAVÝ žák...

Když žádá PRAVÝ žák
svého Mistra o ochranu,
Mistr říká,
”Hleď, okamžitá záchrana.”

40 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
říká svému Mistrovi:
”Mistře, tak jako je tvé posilování mocné,
tak je i tvé kárání milosrdné.”

41 PRAVÝ žák říká svému Mistrovi: ...

PRAVÝ žák říká svému Mistrovi:
”Mistře, ve tvém soucitném oku jsem úplný.”
Mistr říká svému pravému žákovi:
”Mé dítě, ve tvém spokojeném srdci jsem úplný.”

42 PRAVÝ žák žadoní na svém Mistrovi...

PRAVÝ žák žadoní na svém Mistrovi,
aby ho svázal a oslepil,
tak aby mohl pln modlitby a hrdě
kráčet se svým Mistrem po cestě, po celé cestě.

43 Každý den PRAVÝ žák...

Každý den PRAVÝ žák
se slzami prosí svého Mistra:
”Mistře, požehnej mě novým životem
prachem tvých nohou odpuštění.”

44 PRAVÝ žák říká svému Mistrovi: ...

PRAVÝ žák říká svému Mistrovi:
”Mistře, láme to mé srdce,
že musíš čekat
tak dlouhou dobu
na mou realizaci Boha.”

Mistr říká svému PRAVÉMU žákovi:
”Mé dítě, nebuď blázen!
Cíl už k tobě přišel
v podobě tvého Mistra.”

45 PRAVÝ žák ví, ...

PRAVÝ žák ví,
že jeho minulost byla v oku Mistra,
jeho přítomnost je u nohou Mistra,
a jeho budoucnost bude v srdci Mistra.

46 PRAVÝ žák neváhá ani na letmou sekundu...

PRAVÝ žák neváhá ani na letmou sekundu
považovat Mistra za svého, zcela svého.
Mistr je nesmírně hrdý
na samostatně naučenou lekci svého žáka.

47 PRAVÝ žák se nenasytně těší každý den...

PRAVÝ žák se nenasytně těší každý den
ze dvou jídel:
Jídla soucitu oka Mistra
a
jídla odpuštění srdce Mistra.

48 Mistr se nenasytně těší...

Mistr se nenasytně těší
každý den
ze dvou jídel:
Jídla krásy oddanosti
svého pravého žáka
a
jídla vůně odevzdání
svého pravého žáka.

49 PRAVÝ žák prosí svého Mistra, ...

PRAVÝ žák prosí svého Mistra,
aby žongloval jeho životem
podle Mistrovi libovůle.

50 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
pln modlitby hltá
nektarový nápoj poslušnosti Mistrovi.

51 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
razantně zamítá
jedovatý nápoj neposlušnosti Mistrovi.

52 PRAVÝ žák žebrá na Mistrovi, ...

PRAVÝ žák žebrá na Mistrovi,
aby z něj udělal
volejbalový míč, basketbalový míč, pingpongový míč
a ”miluj a služ” tenisový míč.

53 PRAVÝ žák žebrá na Mistrovi, ...

PRAVÝ žák žebrá na Mistrovi,
aby mu nedovolil
zůstat rozděleným člověkem,
ale učinil ho sjednoceným člověkem.

54 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
nastupuje na duchovní cestu
s myšlenkou, že cesta jeho Mistra
je zdaleka nejlepší cesta.
Avšak zatímco kráčí, pochoduje, běží
a sprintuje
po cestě Mistra,
uvědomuje si, že cesta jeho Mistra
je Cesta jediná.

55 PRAVÝ žák se ...

PRAVÝ žák se
naučil od svého Mistra,
že cesta očekávání
nemá v sobě nic.
Zatímco cesta odevzdání
nejenže má všechno,
ale též je vším.

56 PRAVÝ žák ví ...

PRAVÝ žák ví,
že šlépěje jeho Mistra
jej soucitně, neustále
a neomylně budou volat k následování.

57 Pokaždé, když PRAVÝ žák...

Pokaždé, když PRAVÝ žák
přichází na návštěvu za svým Mistrem,
přichází s fontánou blaženosti písně.

58 PRAVÝ žák ví...

PRAVÝ žák ví,
že přišel na svět,
aby hrdě vyvěsil
prapor velikosti života jeho Mistra.

59 PRAVÝ žák ví, ...

PRAVÝ žák ví,
že přišel na svět,
aby bezesně létal
na obloze dobroty srdce jeho Mistra.

60 PRAVÝ žák ví, ...

PRAVÝ žák ví,
že palác srdce jeho Mistra
má tisíce vchodů,
ale žádný východ.

61 Rozsudek celoživotního vězení...

Rozsudek celoživotního vězení
dostává pochybující mysl
od PRAVÉHO žáka.

62 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
dychtivě sbírá
sklizeň vůle svého Mistra.

63 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
nechává svou sebeuvalenou vůli
rozmetanou v prach.

64 Pláč srdce PRAVÉHO žáka

Pláč srdce PRAVÉHO žáka
a úsměvy duše jeho Mistra
se hluboce těší
ze hry na schovávanou.

65 Dědeček Bůh říká...

Dědeček Bůh říká
svému pravému žáku, vnukovi:
”Jsi tak roztomilý!
Jsi tak zbožňování hodný!
Má Láska je všechna pro tebe.
Má Pýcha je všechna v tobě.
Jsem celý pro tebe,
můj vnuku!”

66 Dědeček Bůh říká...

Dědeček Bůh říká
svému pravému žáku, vnukovi:
”Můj vnuku, máš takové štěstí.
Položil jsem před tvého otce
nekonečně delší cestu,
ale on ji nepředstavitelně zkrátil
pro tebe.”