Dnes je den

Návrat na obsah

1 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálého zasvěcení
mého života.

2 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálé aspirace
mého srdce.

3 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálého nadšení
mé mysli.

4 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálého dynamismu
mého vitálna.

5 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálé oběti
mého těla.

6 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy rostlinky mého srdce
musí vzrůstat
ze slz mé vděčnosti Bohu.

7 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím proměnit
svou sebejistotu
v důvěru v Boha.

8 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím s každým úderem hodin života
zpívat všechny své písně.

9 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy má dušeplná vděčnost
vyroste v Boží Úsměv Sladkosti.

10 Dnes je den ...

Dnes je den
mého zápisu do tří nejvyšších kurzů:
neustálá poslušnost Bohu,
bezesné projevení Boha
a bezdeché uspokojení Boha.

11 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že žádný opravdový hledající Boha
si nikdy nemůže dovolit vzít volno.

12 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím strhnout
všechny zdi pochyb své mysli
kladivem neoblomné víry srdce v Boha.

13 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím přinést zpět
slzy svého dětského srdce
a úsměvy svých dětských očí,
abych dobyl Boží Srdce.

14 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím pomoct svému srdci,
aby se vrátilo domů
z exilu útlaku mé mysli.

15 Dnes je den ...

Dnes je den,
   kdy musím spojit všechno své nadšení,
abych viděl plný rozkvět
svého vnitřního slunce.

16 Dnes je den ...

Dnes je den
naprostého vymazání života
mé mysli a ega.

17 Dnes je den ...

Dnes je den
mé úplné přípravy
na vždy přesahující cestu
realizace Boha.

18 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mě Bůh požehnal srdcem,
které bude každý den mládnout.

19 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh slíbil,
že mi ukáže nepřeplněnou cestu
do Svého Paláce.

20 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mě Bůh žádá,
abych se k Němu připojil
v rozsévání semínek snu míru
s každým Jeho Dechem
po celém světě.

21 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Boží Oko Soucitu slíbilo,
že mi požehná
jasmínově sladkým srdcem oddanosti.

22 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mě Bůh vybízí,
abych vylezl
na nejvyšší větev
Jeho Stromu Soucitu.

23 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mé pozemské srdce
zoufale potřebuje
dech míru Nebe.

24 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mě Bůh požádal,
abych řekl noci nevědomosti,
že si bude muset zvyknout
na mou pravidelnou
a stálou nepřítomnost.

25 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy řeka nadšení mého srdce
prorazí cestu
všemi nespočetnými překážkami.

26 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mě Bůh prosí,
abych Jej okouzlil a potěšil
vždy rostoucími úsměvy mého srdce.

27 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych se stal vítězným hrdinou
úplného projevení Jeho Vize.

28 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím dočista a dokonale
zamést cestu své mysli.

29 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že můj život realizace Boha
má Jeho Dech Věčnosti.

30 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy každá moje myšlenka
musí dosáhnout
svého Cíle Božího Domova.

31 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh ohlašuje
můj život
nepodmíněného odevzdání Bohu.

32 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem se dozvěděl,
že Bůh tajně a posvátně zaznamenává
všechny mé sliby projevení Boha.

33 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy se Bůh rozhodl,
že naučí mé srdce
všechny Své nektarem zaplavené Písně Srdce.

34 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy ani na letmou chvíli
nevkročím do špinavých kaluží života.

35 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že každá chvíle mého života
   je novým slibem
naplnění Jeho Vize zde na zemi.

36 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
abych si bezvýhradně činil nárok
na Jeho Věčnost, Nekonečnost a Nesmrtelnost.

37 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy začíná můj sen
úplného uspokojení Boha.

38 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh slíbil,
že ponese mé slzy srdce vděčnosti,
kamkoli půjde.

39 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy poprvé vidím,
   jak se můj nepodmíněný život odevzdání Bohu
schoulil do Božího vlastního elysejského klína.

40 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že svého Mistra budu schopen pochopit
až po své realizaci Boha.

41 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že srdce mého Mistra
je Jeho vnitřní Volba
a život mého Mistra
je Jeho vnější Hlas.

42 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mě Bůh žádá,
abych jako můj Mistr
neustále dýchal sny
o světovém míru.

43 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že určitě přijde den,
kdy náš svět bude připraven
na skutečné duchovní Mistry —
Jeho přímé zástupce zde na zemi.

44 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem si uvědomil nejvyšší pravdu:
Slunce Odpuštění
mého Absolutního Pána Milovaného Nejvyššího
nikdy nezapadá.

45 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych Mu nabídl
mou neustále si stěžující mysl
a abych od Něho přijal
Jeho neustále odpouštějící Srdce.

46 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy chce Bůh hrdě sledovat
dokonalé spojení proudících slz mého srdce
a zářících Úsměvů Jeho Srdce.

47 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy chce Bůh slyšet
pouze písně mého srdce
a ne příběhy mé mysli.

48 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy chce Bůh udeřit
na mé bubny Vítězství
projevení Boha.

49 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych zpomalil
a co nejdříve zastavil
mou životní cestu
po stezce touhy.

50 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych zrychlil
a co nejdříve jel nejrychleji,
dokud nedosáhnu Cíle,
Domova své Nesmrtelnosti.

51 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy se Bůh rozhodl,
že přestane prověřovat
upřímností zaplavené slzy mého srdce.

52 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy se Bůh rozhodl,
že bude každý den prověřovat
neupřímností zaplavené úsměvy mé mysli.

53 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem se rozhodl
poslat Bohu mé dopisy oddanosti
s mými slzami srdce vděčnosti.

54 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mě Bůh přísně pokáral,
protože jsem tak dlouho stál
před Dveřmi Jeho Srdce.

55 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh naprosto zničil džungle mých tužeb,
abych se na Něho,
kdykoli budu chtít,
mohl podívat a zhluboka se napít
Krásy Jeho Oka Soucitu.

56 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh změnil mou modlitbu
z
„Dej mi!“
na
„Vezmi si mě!“

57 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh ukázal,
že balón pýchy mé mysli
je úplně prostý Boha.

58 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh pevně zavřel
mé dvě o světě pochybující oči.

59 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh hrdě otevřel
mé svět objímající srdce.

60 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh přísně zastavil pochod
mého v nevědomosti si hovícího života.

61 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem uviděl Krásu Boží Tváře,
ucítil Vůni Božího Srdce
a získal Boží Partnerství Jednoty.

62 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych seděl na Jeho Zlatém Trůně
vedle Něj
a ne před Ním.

63 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh řekl,
že slzy mého srdce
jsou nekonečně mocnější
než Jeho Světlo Spravedlnosti.

64 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy slzy mého srdce
zpívají a tančí
s úsměvy mé duše.

65 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy ke mně Bůh přišel
s Okem nepodmíněného Soucitu Svého Srdce.

66 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem se dušeplně zeptal Boha,

„Můj Pane, kdo jsem?“

Boží hrdá Odpověď je:

„Mé dítě, kdo nejsi?“

67 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh slíbil
trvalý rozkvět srdce aspirace.

68 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem dal Bohu
kapku náklonnosti z mého srdce.
On mi dal na oplátku
Oceán Něžnosti z Jeho Srdce.

69 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh požehnaně obdařil
slzy mého srdce vděčnosti
trvalým domovem:
Jeho vlastním Domovem Srdce.

70 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem dal Bohu trny mého života touhy
a růže mého srdce aspirace.
On je rád a rovnocenně přijal.

„Mé dítě,
od počátku Mého stvoření
tě považuji za své vlastní,
zcela vlastní.
Co je s tebou?
Nemůžeš udělat to samé?“

Můj Pane,
jistě, že mohu.
Právě to dělám.

„Mé dítě, právě jsi to udělalo.
Právě jsi to udělalo.
Právě jsi to udělalo.“