Když se vidím, jak si hovím ve své sebeshovívavosti a jak začínám pochybovat ve svou upřímnost, co bych měl dělat?

Sri Chinmoy: Máte-li opravdovou upřímnost, samotná tato upřímnost vás ochrání. Upřímnost překypuje silou, my ale tuto sílu podceňujeme. Jestliže si myslíte, že jste upřímní ke svému cíli, když děláte chyby, tak v té chvíli upřímní nejste. Když je upřímnost neoblomná, nemůžete udělat žádnou chybu. Síla upřímnosti potlačí sílu pokušení a výsledkem bude, že se stanete upřímnějšími. Pokud ale přesto chybu uděláte, měli byste se vždy pokusit znovu. Jestliže jste opravdu upřímní, vaše upřímnost se po několika minutách objeví a vyvolá ve vás pocit, že případ není úplně ztracený. Upadli jste. Teď se pokuste vstát a znovu jít, pochodovat, běžet.