Existují jemné a krásné světy psychické představivosti, ke kterým by se umělec měl snažit získat přístup pro inspiraci?

Sri Chinmoy: Ano, existuje mnoho, mnoho krásných, jemných psychických světů. Používáte pojem „představivost“, ale to je zcela špatně. Nejedná se o představivost; jsou psychické skutečnosti. To, čemu říkáte představivost, není představivost jako taková; to je realita v jiném světě. Zde na zemi tomu říkáme představivost. Ale když jdeme na vyšší úroveň, kde dostáváme poselství tvořivosti, světlo tvořivosti, vůbec to není fantazie. Je to skutečné. Jenom nevidíme tuto skutečnost zde ve fyzické podobě. Jsme v prvním patře a květina je ve druhém patře. Nemůžeme vidět květinu, protože jsme v prvním patře. Ale když vůně zavane dolů, víme, že je tam květina, zdroj vůně, a že je ve druhém patře.

Takže představivost je samostatný svět, svět skutečnosti. Ale tady ho nevidíme, protože se nachází o něco výš. Dobrý umělec musí vždy hledat přístup do vyšších světů pro inspiraci, protože pokud chce něco vytvořit, musí to dostat z vyšší úrovně. Jen tak bude svět osvícen a naplněn. Cokoliv, co přichází seshora, má v sobě více krásy, má v sobě více čistoty, má v sobě více skutečnosti. Naším cílem je snést seshora Božskost, skutečnost, krásu — vše, co je božské.

Svět představivosti není mentální halucinace; je to svět skutečnosti daleko nad tímto fyzickým světem. Zkusme získat přístup k tomuto světu, abychom získali inspiraci a vytvořili něco nového, něco nebývalého.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy promlouvá, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 299th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy promlouvá, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »