Když vejdete do snu někoho, kdo ještě není vaším žákem, co to znamená?

Sri Chinmoy: Přijde-li k někomu Mistr ve snu, znamená to, že duše tohoto konkrétního člověka již rozeznala Mistra. Jako magnet, duše přitahuje Mistrovu lásku, zájem, požehnání a pozornost. Duše přitahuje přítomnost tohoto Mistra. Pak za několik dní nebo několik měsíců později, fyzická mysl, pozemské, fyzické oči, budou moci Mistra vidět. Duše rozeznala Mistra na úrovni duší, vnitřní úrovni; pak předala tuto pravdu, tuto skutečnost, na úrovni snů do vědomí snu. Z vědomí snu přijde tato skutečnost časem do fyzického vědomí, na fyzickou úroveň. To je velmi dobré znamení a velmi dobrá indikace, že dříve či později se bude student schopen setkat se svým Mistrem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy promlouvá, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 299th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy promlouvá, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »