Odevzdanost

Odevzdanost lpí na Bohu veškerou silou duše.
Odevzdanost lpí na Bohu veškerou láskou srdce.
Odevzdanost lpí na Bohu veškerou vůlí mysli.
Odevzdanost lpí na Bohu veškerou dynamickou energií vitálna.
Odevzdanost lpí na Bohu veškerými sněhobílými emocemi těla.

— Sri Chinmoy