Jak mohu pěstovat tento pocit?

Sri Chinmoy: Nejlepším způsobem, jak pěstovat tento pocit, je stýkat se s ostatními, kteří mají také dětské srdce. Ptáci jednoho druhu se sdružují do hejna. Zloděj se bude přátelit s jinými zloději a svatý muž bude mít přátele mezi duchovními lidmi. Jestliže chceš být s dětmi a ony uvidí tvoji nečistotu a neupřímnost, proč by se potom s tebou chtěly přátelit? Musíš se ponořit hluboko do nitra a získat spojení s vnitřní zahradou; potom se znovu staneš dítětem. Poté už ostatní děti nebudou namítat, když se s nimi budeš chtít stýkat. Nebudou pociťovat zející propast mezi tvým bytím a Boží existencí.