Jak mohu pěstovat tento pocit?

Sri Chinmoy: Nejlepším způsobem, jak pěstovat tento pocit, je stýkat se s ostatními, kteří mají také dětské srdce. Ptáci jednoho druhu se sdružují do hejna. Zloděj se bude přátelit s jinými zloději a svatý muž bude mít přátele mezi duchovními lidmi. Jestliže chceš být s dětmi a ony uvidí tvoji nečistotu a neupřímnost, proč by se potom s tebou chtěly přátelit? Musíš se ponořit hluboko do nitra a získat spojení s vnitřní zahradou; potom se znovu staneš dítětem. Poté už ostatní děti nebudou namítat, když se s nimi budeš chtít stýkat. Nebudou pociťovat zející propast mezi tvým bytím a Boží existencí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Význam úsměvu.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 318th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Význam úsměvu, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »