Jak můžeme poznat, zda byl úspěch nebo neúspěch Vůlí Nejvyššího?

Sri Chinmoy: Nejvyšší ve své Mysli neuchovává úspěch či neúspěch. Zachovává pouze zkušenost. Když ty něco uděláš a neuspěješ, budeš velmi smutný a rozrušený. Měl bys ale z nitra cítit, že budeš šťastný stejnou měrou bez ohledu na výsledek. Musíš cítit, že úspěch nebo selhání není to, co chceš, je to pouze zkušenost, kterou potřebuješ ke svému růstu. Potom bude výsledek v souladu s božskou Vůlí. Jinak budeš plakat pro úspěch a v případě selhání se budeš cítit bídně. Takže pokud něco děláš a jestliže jsi inspirován z nitra, budeš spokojen s úspěchem i neúspěchem. Ať ti chce dát božská síla jakýkoli zážitek, ber jej jako zkušenost.