Jak můžeme nejlépe milovat druhé nebo pomáhat druhým?

Sri Chinmoy: Nejlépe milovat druhé a pomáhat druhým můžeme za předpokladu, že se všemi cítíme jednotu. Když trpí jedna část mého těla, jiná část silou jednoty vyjde do popředí a pokusí se pomoci té, která to potřebuje. Můžeme-li milovat Boha-kořen, můžeme milovat i Boha-semínko, Boha-rostlinu, Boha-kmen, Boha-květ a Boha-listy. Jestliže hledající cítí, že on a ostatní jsou jedno a totéž, může jeho i ostatní vést jedině Bůh.