Jak nám pomáhá jednota?

Sri Chinmoy: Když zůstáváš v nejvyšším vědomí, když jsi se mnou ztotožněn, silou svého sjednocení a jednoty vlastníš veškeré schopnosti. Pokud je ale spojení přerušeno a jednota není úplná, náležíš sám sobě. Podporuješ svoji vlastní individualitu a osobnost. Tato je ovšem omezená, a proto nemůžeš projevit své vnitřní schopnosti. Na nejvyšší úrovni nejsou žádné zkoušky; skutečnost je zde ve své úplnosti. Když jsi ale, byť jen o jednu příčku níže pod nejvyšší úrovní, cítíš, že začíná nějaký druh zkoušky, protože se svými omezenými schopnostmi zkoušíš dosáhnout neomezeného. To je důvod, proč pokračuje jistý druh zkoušky.

Znovu to opakuji, jsi-li v nejvyšším, všechno je neomezené. Činíš si nárok na nejvyšší jako na své vlastní, takže zde není žádná zkouška. Nekonečné zůstává s Nekonečným. V nejvyšším není nedokonalost. Je úplné. V mém nejvyšším jsem absolutně úplný. Když jsem zcela v Nejvyšším, Věčnost, Nekonečnost a Nesmrtelnost nejsou vágními slovy; jsou to skutečnosti, absolutní skutečnosti.