Jak mohu mít současně jistotu a pokoru?

Sri Chinmoy: V obyčejném, neaspirujícím životě není nic takového jako jistota. Nikdo si nemůže být jist svým životem, nebo životem druhých. Nezáleží na tom, jak je silný, jak je bohatý nebo moudrý, nebude cítit naprostou jistotu. Proč? Právě proto, že sám není pevně zakotven, nemůže dosáhnout jednoty s jinými jedinci. Nemůže zde být jednota, stálá a věčná jednota, dokud a pokud není založena jednota s Nejvyšším. Když chceme zde na zemi nastolit jistotu v našich vlastních schopnostech a talentech, dojdeme nakonec k poznání, že je to nemožné. Potom se staneme dokonalými služebníky někomu jinému, abychom jistotu získali. Musíme ale vědět, že Nejvyšší má veškerou jistotu. Jdeme-li hluboko dovnitř, budeme schopni cítit jistotu v našem Zdroji. Když se modlíme a meditujeme na Nejvyšší, nemusíme se modlit za jistotu, stačí, když se budeme modlit za stálou a vědomou jednotu.

Pokora nespočívá v dotýkání se prachu něčích nohou. Pokora přichází automaticky. Čím výše stoupáte, tím více jste pokornější. Má-li duchovní Mistr něco k nabídnutí, je pokorný jako strom, který plodí ovoce. Jestliže někdo nemá nic k nabídnutí, je zpupný a arogantní. Jestliže ale Mistr ví, že cosi má, tuto skutečnou existenci nabízí lidstvu.