24.

Je-li pravda, že mysl je nocí nevědomostí, pak je také pravda, že srdce je sluncem moudrosti.