46.

Slib dosažení získávám od vycházejícího slunce.