5.

Ticho zapadajícího slunce tak sladce a soucitně promlouvá k mému srdci.