51.

Měsíc mi říká: „Neboj se budoucnosti. Má láska se o tebe postará.“