7.

Když se modlím a medituji, vidím na obloze svého srdce slunce sebepřekonání .