Scéna 7

(Palác krále Heroda.)

Herodes: Nesnesitelné! Nemyslitelné! Nemožné! Nedovolím nikomu jinému, aby byl králem. Já jsem král, jediný král Judey. Kněží a písmáci mi řekli, že to malé dítě-král je v Betlémě. Chci se jen ujistit, zda je pravda, že je v Betlémě. Jestli ano, zabiju ho. Pošlu ho k Bohu. Budu králem tak dlouho, dokud mi bude dovoleno žít na této zemi.

(Vstoupí tři mudrci.)

Herodes (vítá je): Jsem tak rád, že vás vidím. Mnoho jsem o vás slyšel. Vy tři jste zcela výjimeční mudrci. Přišli jste z Dálného Východu. Studovali jste hvězdy a bylo mi řečeno, že hvězda vás vede k novému Králi. Jděte, prosím, a navštivte božské dítě a vraťte se s nějakými zprávami o něm. Potom já sám půjdu a budu ho uctívat.

(Tři mudrci odejdou.)

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Syn (divadelní hra o Ježíšovi).Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2006.

Toto je 30th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Syn (divadelní hra o Ježíšovi), dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »