Jak Guru pomáhá svým studentům v každodenním vnějším životě?

Sri Chinmoy: V každodenním životě může Guru pomoci svým žákům tím, že jim dává božské rady nebo doporučení. Guru je ten, kdo má ve vnitřním světě moudrost. Z vnitřního světa také dostává zprávy o tom, co by měli žáci ve vnějším životě dělat. Vnější život nemá bez vnitřního života žádný význam, žádnou skutečnost. Vnitřní život je zdrojem. Většina z nás nedostává zprávy z vnitřního života. Snažíme se udělat vše, co nám řekne mysl. Guru udělá to, že vstoupí do duše hledajícího, a potom žákovi sdělí, co po něm jeho vlastní duše chce, aby dělal. Guru pracuje tajně jako zloděj. Vstupuje do srdce žáka a přináší do popředí poselství nebo vnitřní bohatství, které se tam nachází, a potom ho nabízí žákovi.
Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby, (knižně nevydáno), 1977