Jsou všichni Guruové stejní, nebo jsou dobří a špatní, jak je tomu u obyčejných lidí?

Sri Chinmoy: To je velmi obtížná otázka. Guruové říkají, že si uvědomili něco, co si ostatní ještě neuvědomili. Někteří Guruové realizovali Pravdu; někteří ji možná nerealizovali. Jestliže nerealizovali Pravdu, jsou přirozeně špatní Guruové. Kdyby všichni Guruové realizovali Pravdu, tak bych mohl říct, že jsou všichni dobří. Naneštěstí jsou ale někteří Guruové, kteří nerealizovali Boha; jak tedy od nich můžeme očekávat dobré věci, božské věci?

Jestliže někdo nestudoval medicínu a chce ji vykonávat, když potom musí někoho operovat, přirozeně dané osobě nepomůže. Naopak, pravděpodobně pacienta zabije. Jsou tu také někteří Guruové, kteří nejsou duchovní, ale vykonávají takzvanou duchovnost a nabízejí svým žákům a světu rady. Přirozeně nemohou být tak dobří nebo tak božští, jako ti, kteří skutečně realizovali Boha a kteří byli pověřeni Bohem, aby pomáhali lidstvu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »