Jsou všichni Guruové stejní, nebo jsou dobří a špatní, jak je tomu u obyčejných lidí?

Sri Chinmoy: To je velmi obtížná otázka. Guruové říkají, že si uvědomili něco, co si ostatní ještě neuvědomili. Někteří Guruové realizovali Pravdu; někteří ji možná nerealizovali. Jestliže nerealizovali Pravdu, jsou to přirozeně špatní Guruové. Kdyby všichni Guruové realizovali Pravdu, tak bych mohl říct, že jsou všichni dobří. Naneštěstí jsou ale někteří Guruové, kteří Boha nerealizovali; jak tedy od nich můžeme očekávat dobré věci, božské věci?

Jestliže někdo nestudoval medicínu a chce ji provozovat, když potom musí někoho operovat, přirozeně dané osobě nepomůže. Naopak, pravděpodobně pacienta zabije. Jsou také někteří Guruové, kteří nejsou duchovní, ale vykonávají takzvanou duchovnost a nabízejí svým žákům a světu rady. Přirozeně nemohou být tak dobří nebo tak božští jako ti, kteří skutečně realizovali Boha a kteří byli pověřeni Bohem, aby pomáhali lidstvu.

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby, (knižně nevydáno), 1977