Guru, řekněme, že k vám někdo přijde a řekne: „Beru drogy. Můžete mi pomoci přestat je brát?“ Můžete mu pomoci?

Sri Chinmoy: Tito jedinci mi musí prominout, ale bohužel jsem měl před šesti nebo sedmi lety docela dost smutných zkušeností, když jsem přijal žáky, kteří užívali drogy. A tak jsem se rozhodl, že ke mně mohou lidé přijít až poté, co se vzdají drog. Není to tak, že bych jim nebyl schopen pomoci, ale máme tady rodinu, duchovní komunitu. Pokud lidé po přijetí stále užívají drogy, mohou otrávit náš systém. Kdybych neměl žádné jiné žáky, řekl bych jim: „Ano, můžete přijít, budu vám schopen pomoci.“ Ale teď jim říkám, že musí nejprve zvítězit nad drogami; musí se jich úplně vzdát. Teprve potom mohou přijít do naší rodiny.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »