Co se ve vás při tom děje?

Sri Chinmoy: Když zpívám Aum, okamžitě cítím uvnitř svého srdce přítomnost kosmických bohů a Nejvyššího. Když zpíváme, krmíme své nejbližší a nejdražší. Jsou hladoví a my je musíme nakrmit. To je zkušenost, kterou získávám. Někdy se mi ale dostává opačné zkušenosti: mám hlad a oni krmí mě. Někdy jsou hladoví a tehdy krmím já je. Někdy mám hlad já, a tak přijdou a krmí oni mě. Musíme se navzájem krmit.
Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby, (knižně nevydáno), 1977