4010

Můžeme obdivovat Boha
svýma očima,
můžeme obdivovat Boha
svým srdcem,
ale opravdově uspokojeni
jsme jen tehdy,
když obdivujeme Boha
na svých kolenou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 5.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1228th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 5, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »