4028

Tak často říkáme Bohu,
co dělat.
K našemu obrovskému překvapení
je Bůh nepředstavitelně poslušný.