4095

Uvědomuje si lidstvo,
kde je vědomí duchovního Mistra,
když medituje?
Pozná vůbec někdy lidstvo,
co Mistr dělá pro zlepšení lidstva?
Ne, nikdy!