6406

Dokážeš-li svým srdcem obsáhnout celé stvoření,
uvidíš ve svém vnitřním i vnějším životě
vše krásné,
vše plodné.