7137

Každé sebedávající úsilí
každé lidské bytosti
je zapotřebí k tomu,
abychom změnili osud světa.