7357

Náš život na zemi
trvá jen několik let,
ale naše naděje a sliby
po nás na zemi zůstávají,
aby trvaly věčně.