8997

Když povzbuzujeme druhé
bez jakýchkoliv osobních pohnutek,
pozvedáme standard pokroku lidstva
vysoko, velmi vysoko.