7

Chtěla vidět Krišnu uvnitř svého Mistra. A tak se také stalo. Byla šťastná. Jednou však řekla Mistrovi: „Jak je možné, že je Krišna ke mně tak laskavý, a přesto jsem tak chudá?“

Mistr odpověděl: „Krišnova síla soucitu a jeho síla peněz nejdou ve tvém životě společně.”

Ona nato: „Ale ty jsi Krišnou současnosti. Ty bys mi mohl finančně pomoci.“

Mistr odvětil: „Příležitostně ti mohu pomoci, ale ne pravidelně. Moje vlastní finanční situace je velmi žalostná.” Mistrova upřímnost ji neuspokojila a tak opustila jeho cestu.

Sri Chinmoy, Přišli, jen aby odešli, (knižně nevydáno), 2014