Deset božských Tajemství

Zázraky1

Ve vnějším světě je zázrak něco neobvyklého, co fascinuje lidské v nás. Ve vnitřním světě je zázrak běžná zkušenost skutečnosti. Ve vnějším světě vytváří každý zázrak ohromný zmatek v lidské mysli. Fascinuje mysl, ale zároveň odvádí z duchovní reality. Avšak ve vnitřním světě je každý takzvaný zázrak pouze epizodou, nutností, aby vnější život mohl být probuzen, zdokonalen a naplněn, aniž by se stal kořistí pochyb, strachu, frustrace a nečistoty. Není jediný den, kdy bych neprováděl stovky zázraků ve vnitřním světě. Ale když udělám něco přímo a okamžitě ve vnějším světě, pak se to stane čímsi úžasným, fantastickým, což může způsobit problémy. Toto je jedno tajemství.


  1. TDS 1-10. 6. května 1976 během oslav D. narozenin, požádal D. Sri Chinmoye, aby sdělil některá ze svých vnitřních tajemství, která by mohla být ku prospěchu žákům. Následuje odpověď Sri Chinmoye na tuto žádost