Jak by měli rodiče vzájemně spolupracovat při výchově svých dětí?

Sri Chinmoy: Rodiče by měli dělat své povinnosti tak, jak jsem je zmínil. Všechno, co má otec dělat, by měl dělat s radostí, oduševněle, oddaně, neúnavně a nepodmíněně. Stejně tak všechno, co má dělat matka, by měla dělat s radostí, oduševněle, oddaně, neúnavně a nepodmíněně. To je jediný způsob, jak správně vychovávat děti.