Část VI — Obecné otázky a odpovědi

Mají vždy nehody božský význam?

Sri Chinmoy: Podíváme-li se na nehodu z nejvyššího duchovního vědomí, potom to vůbec není nehoda. Je to jen událost, zážitek, který má Bůh v určité lidské bytosti a skrze ni. Ale ve vnějším světě, na poli projevení, jsou nehody často způsobovány špatnými silami. Ve skutečnosti Nejvyšší někdy tyto nehody neschvaluje. Někdy je jen toleruje a někdy je odsouhlasí. V době nehody může Nejvyšší cítit, že určitý člověk může být inspirován vést lepší, duchovnější a významnější život. Někdo může být vyveden z rovnováhy okolnostmi ve svém životě, členy své rodiny, sousedy a tak dále proto, aby se před ním mohl otevřít nový život. Jeho současný život může být pro něj absolutně bezúčelný. A tak se můžete vidět, že se objeví nějaká nešťastná nehoda. Podíváte-li se na nehodu svýma vnějšíma očima, můžete ji nazvat nehodou. Musíte však vědět, zda Bůh tuto nehodu chtěl. Je to pro osvícení tohoto člověka? Bůh nás nikdy netrestá. Může nám dát nějaký zážitek, ale jdeme-li hluboko dovnitř, pocítíme, že je to Bůh, kdo má ve skutečnosti tento zážitek. Dokážeme-li se vědomě sjednotit s Vůlí Nejvyššího, pak není nic takového jako nehoda.

V největším světle Nejvyššího je to, co my nazýváme nehodou nebo katastrofou, skutečná forma Blaženosti. Ale musíme být ve Vědomí Nejvyššího. Jinak je nehoda něco, z čeho máme strach, co nás odrazuje a bolí. Toto můžeme cítit, že jen když se dostaneme za sféru fyzického světa a vědomě se sjednotíme s Vůlí Nejvyššího. Tehdy dostaneme největší radost a uvědomíme si nejhlubší význam uvnitř samotné nehody.

Před několika dny měla manželka jednoho žáka vážnou nehodu. Nezajímá se o duchovní život, ale její manžel je mi nanejvýš oddaný. On je skutečný opravdový hledající. Kdyby nežil duchovním životem, vnitřním životem, jeho manželka by mohla být ve světě smrti. A tak nehodám, které by se mohly stát ve vašem životě, se může předejít aspirací někoho jiného. Ale zachraňovaná osoba musí být váš nejdražší a nejbližší přítel nebo příbuzný. Protože manželka toho žáka byla jeho nejdražší ve vnějším světě, unikla smrti. Unikla jí silou jeho aspirace. Existuje mnoho faktorů, které mohou zabránit nehodě.

Sri Chinmoy, Transformace ega, (knižně nevydáno), 1977