IX

"Agnir jyotir jyotir agnir
indro jyotir jyotir indraḥ
sūryo jyotir jyotiḥ sūryaḥ
— Např. Sámavéda II.1181; Jadžurvéda, Káthakam 40.6"

Překlad:

Agni je Světlo a Světlo je Agni. Indra je Světlo a Světlo je Indra. Súrya je Světlo a Světlo je Súrya.

Komentář:

Světlo je odhalená Láska. Světlo je projevený Život. Světlo je naplněný Bůh.