Předmluva editora k prvnímu vydání

Co Indie může nabídnout světu — tomuto našemu dynamickému světu, který hladoví zároveň po penězích, moci, slávě, míru, lásce, spokojenosti? Tomuto plačícímu světu Indie nabízí svůj nepřeberný poklad, její vše-milující sílu, její věčnou slávu, její nezměrný mír, nevýslovnou Blaženost a věčné Naplnění. Indie nabízí Upanišady — Nabídnutí indické Duše.

Chcete peníze? Upanišady vás naučí, jak jej získat. Zajímáte se o sílu, ctnost, jméno a slávu? Upanišady vám ukážou, jak je získat. Nebo dáváte přednost vyšší skutečnosti — vnitřnímu míru, světlu a blaženosti? A jak toho dosáhnout — a zejména tohoto — vás Upanišady naučí také. Ať už se staráte o dočasné nebo věčné, Upanišady ztělesňují cestu, která vás dovede k vašemu cíli.

Upanišady znamená „Poznání Brahma“ nebo „Poznání Boha“. Toto poznání osvěcuje pozemskou tmu a transformuje lidskou nevědomost. Na konci naší duchovní cesty vidíme temnotu rostoucí do Světla, a nevědomost rostoucí do vnitřní Moudrosti.

V této knize, Upanišady, koruna duše Indie, Sri Chinmoy, proslulý filozof a duchovní Mistr z Indie, nabízí své osvěcující světlo hlavních Upanišad pro všechny hledající Pravdy. Z obrovského moře moudrosti nabízené v Upanišadách Sri Chinmoy vybírá a rozšiřuje nejvíce inspirující a osvěcující Pravdy. V jeho třinácti přednáškách o Upanišadách může ctižádostivý čtenář získat obrovskou pomoc pro pochopení tajemství zaznamenané indickými dávnými mudrci.

Brahman, Já, přirozenost lidské životní síly, podstata oběti, bytí a nebytí, vývoj duše, Gájatrí Mantra, život a smrt — to jsou jen některé z témat, se kterými Sri Chinmoy pracuje. Jeho pronikavá intuitivní vize mu ukazuje samotné srdce Moudrosti Upanišad, a svým vznešeným a duši pozvedajícím jazykem, objasňuje filozofické problémy, které mohou překvapit i velké učence a pokročilé hledající.

Ve Sri Chinmoyovi jeho žáci, příznivci a obdivovatelé nacházejí jeho nejupřímnější zájem. Jeho vnitřní Moudrost a božské Světlo miluje, slouží a vede hledající lidskou mysl a aspirující lidské srdce. Obvykle se stává, že někdo zažije Pravdu, a někdo, aniž by Pravdu zažil, ji vysvětluje. Indičtí mudrci starodávné minulosti Pravdu zažili. Později mělo jen velmi málo indických duchovních mistrů zkušenost stejné nejvyšší Pravdy. Ale mnozí indičtí učenci a spisovatelé se stali šiřiteli védských a upanišadských Pravd, aniž by sami zažili hloubku nejzazší Pravdy. Toto ale neplatí pro Sri Chinmoye, neboť on tuto nejzazší Pravdu zažil. Jeho chápání Upanišad nepochází od pouhého intelektuálního pochopení, ale z přímé osobní zkušenosti těchto vnitřních pravd.

Ve Sri Chinmoyovi upřímní hledající nacházejí nejen ztělesnění věčné Pravdy v jeho nejčistším životě a duši, ale také jeho spontánní odhalení a duši vzrušující projevení.

Zřeci Upanišad jsou hrdí na Sri Chinmoye, protože on je. Sri Chinmoy je na ně hrdý, protože ve svém vnitřním bytí je vždy s nimi v zářícím Snu Nejvyššího, který se stává projevením Skutečnosti Nejvyššího.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Upanišady, koruna duše Indie.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2010.

Toto je 13th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Upanišady, koruna duše Indie, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »