Boží Jméno

Je jediný Bůh, který se nazývá rozdílnými jmény. Já mám rád jméno „Supreme“ [Nejvyšší]. Jiní Mistři používají jiná jména. Ježíš Kristus Jej nazýval „Otcem“. Říkal: „Já a můj Otec jsme jedním.“ Jeho Otec, tvůj Otec a můj Otec jsou stejní, ale já dostávám sladší pocit, když používám „Supreme“, v porovnání s tím, když říkám „Bůh“ nebo „Otec“.

Všechny náboženské víry uctívají stejného Boha, ale oslovují Jej odlišně. Muž je jedním člověkem nazýván „otec“, druhým „bratr“ a dalším „strýc“. Když jde do své kanceláře, říkají mu příjmením. Je-li se svými přáteli, ti mu budou říkat jeho křestním jménem. Je to stále stejný člověk, ale je oslovován odlišně podle vztahu, jaký k němu kdo má. Podobně je Bůh nazýván různými jmény podle nejsladšího a nejněžnějšího cítění člověka, který Jej oslovuje.

Namísto slova „Bůh“ používám většinou slovo „Nejvyšší“. Žádám své studenty, aby dělali totéž, protože to vytváří důvěrnější vztah k Němu. Samozřejmě jen duchovní Mistři mohou znát rozdíly mezi těmito nejvyššími duchovními Skutečnostmi. Mnoho lidí se mě ptá: „Proč děláš rozdíl mezi ‘Bohem’ a ‘Nejvyšším’? Jsou to jen synonyma.” Ale ačkoliv jsou Bůh a Nejvyšší jedním, je mezi nimi nepatrný rozdíl. Nejvyšší Supreme je odlišný od toho, čemu říkáme Bůh. Když mluvíme o realizaci Boha: „Bůh“ má stejný význam jako Nejvyšší. Ale obvykle, když říkáme „Bůh“, cítíme, že ztělesňuje výšku, která je statická, je jako hora, která je vysoká, ale nehybná. Když používáme termín „Bůh“, cítíme, že dosáhl své Výšky a zastavil se. Nemá neustále se vyvíjející vědomí; je něčím dokončeným, hotovým produktem. Když ale říkáme „Nejvyšší“, víme, že mluvíme o Nejvyšším Pánu, který nejen dosahuje absolutní Výšky, ale zároveň jde stále dál a dál a překračuje svět Za. Je tu neustálý pohyb vzhůru.