Je kontemplace výsledkem dechových cvičení?

Sri Chinmoy: Jsou tři stupně: koncentrace, meditace, kontemplace. Měli bychom začít dechovými cvičeními. Fyzickým cvičením a hlubokým dýcháním se musíme zabývat ještě předtím, než začneme s koncentrací, řekněme ještě dříve, než se začneme koncentrací vůbec zabývat. Nejprve uvolníme tělo a snažíme se zhluboka dýchat. Když se nadechujeme a vydechujeme, musíme to dělat tak jemně, že když si před nos dáme nit, ani se nepohne. V tu chvíli můžeme cítit, že náš dech je dokonale připraven pro koncentraci. Když se pak koncentrujeme, musíme cítit, že zaměřujeme svou pozornost na jednu věc, na jeden předmět. Mysl nebloudí, všechny myšlenky umlknou. Až k tomu dojde, až zmizí myšlenky a představy, je koncentrace dokonalá. A pak ucítíme nezbytnost meditace.

Když pronikáme do meditace, vidíme před sebou a všude kolem sebe rozlehlost a snažíme se do ní vstoupit nebo jí dovolit vstoupit do nás. Nakonec se pustíme do kontemplace. To je poslední stupeň. V něm se stáváme tím, o co usilujeme. Dlouhou dobu usilujeme o to něčím se stát, do něčeho vrůst. Když kontemplujeme, ten, kdo poznává, se stává Poznaným, ten, kdo miluje, se stává Samotným Milovaným, a konečné se stává nekonečným. Každý se stává nedílnou součástí toho druhého.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Bojovníci vnitřního světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 291st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Bojovníci vnitřního světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »