Volající: Proč pomáháte Američanům, když v Indii hladovějí milióny lidí?

Sri Chinmoy: Bůh mě neposlal na zem, abych byl sociální pracovník. Mým posláním je krmit ty, kteří jsou hladoví v nitru. Tím, že pracuji v Americe, plním Vůli Nejvyššího Pána tím, že sloužím na Západě hledajícím, kteří jsou duchovně hladoví.
Sri Chinmoy, Co potřebuji od Boha, (knižně nevydáno), 2016