Volající: Pozoruji, že když Sri Chinmoy hovoří o meditaci, zní to velmi povědomě a zcela normálně, i když jsem si vždycky myslel, že meditace je něco vzdáleného. Způsob, jakým to vyjadřuje, zní velmi přirozeně a prakticky. Může to Sri Chinmoy komentovat?

Sri Chinmoy: Představa, že meditace je něco neobvyklého, nebo že musíme vstoupit do himálajských jeskyní, abychom realizovali Boha, je mylná. Bůh je všude. Když k Bohu přistoupíme s celým svým srdcem, cítíme blízkost a jednotu se zbytkem světa. Když se správně modlíme a meditujeme, máme pocit, že existuje jen jedna rodina, a tou je Boží rodina. Pokud přistoupíme k realitě se svým srdcem, uvidíme, že není nic jiného než jednota. Musíme meditovat v srdci, se srdcem, abychom přivedli do popředí duši. Pokud to dokážeme, vždy budeme mít v sobě pocit trvalé jednoty.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Co potřebuji od Boha.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 489th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Co potřebuji od Boha, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »