Nasledujúce dva príbehy napísal Mano Ranjan Ghose...

Nasledujúce dva príbehy napísal Mano Ranjan Ghose. Z originálu v bengálštine ich do angličtiny preložil jeho mladší brat, Chinmoy. Príbehy sa po prvý krát objavili v AUM Magazíne, v 1. Zväzku, 1. Časti, vydaného v r. 1974.
Sri Chinmoy, Cokoliv chceš, Bůh ti dá, (knižně nevydáno), 2016