Věřím, že láska je vždy stejná, ať je lidská nebo božská. Je to pravda?

Ne, můj mladý příteli, lidská láska a božská láska jsou dvě naprosto odlišné věci. Jestliže vám dám patnáct centů a vy mi dáte bonbón, tomu se říká lidská láska. V božské lásce nečekáte na mých patnáct centů. Sami od sebe mi bonbón s radostí dáte. Božská láska je obětování a v tomto obětování naplňujete Boží Vůli, vědomě, či nevědomě. V lidské lásce ukazujeme lásku kupujícího a prodávajícího, což je stejné jako zájem o sebe sama. Neříkám, že lidské bytosti nedokáží vyjádřit božskou lásku. Dokáží a někdy tak dělají. Důsledná božská láska je ale v současné době u lidských bytostí vzácná.