Řekl jste, že jsou různé způsoby dosahování Boha: činnost, oddanost a znalost. Jestliže má člověk všechny tyto kvality, pomůže mu to v jeho pokroku?

Zajisté to pomůže. Pokud vezmeme postoj služby, postoj oddanosti a postoj poznání dohromady, pomohou nám dělat vyrovnaný pokrok. Avšak v určitém bodě našeho života budeme muset najít ten způsob, který nás inspiruje nejvíce, a věnovat mu největší důležitost. Každá duše má svůj vlastní způsob pokroku. Zde na zemi máme inspiraci dělat pokrok podle sklonu naší duše. Přijmeme-li všechny tyto cesty, je to velká pomoc; zároveň však musíme věnovat největší pozornost způsobu své vlastní duše, způsobu, který nám přináší největší naplnění podle naší nejhlubší aspirace.