Co je přesně ego?

Ego je právě to, co nás v každé oblasti života omezuje. Jsme Boží děti, jsme s Bohem sjednoceni. Ego nám ale dává pocit, že Bohu nepatříme, že jsme pro Něj dokonalí cizinci. V nejlepším případě nám dává pocit, že k Bohu jdeme, ne že v Bohu jsme.

Obyčejné lidské ego nám dává pocit oddělené identity, odděleného vědomí. Pocit individuality a vlastní důležitosti je na určitém stupni lidského vývoje bezpochyby nezbytný. Ego však odděluje naše individuální vědomí od Univerzálního Vědomí. Samotným úkolem ega je oddělovat. Nedokáže cítit spokojenost, když vidí dvě věci na stejné úrovni. Má vždy pocit, že jedna musí být lepší než ta druhá. Z ega tedy získáváme pocit, že jsme všichni oddělení slaboši, že nikdy nedokážeme být Nekonečným Vědomím nebo mít Nekonečné Vědomí. A nakonec je ego omezením. Toto omezení je nevědomost a nevědomost je smrt. Ego tak nakonec končí smrtí.