Co je přesně ego?

Ego je právě to, co nás v každé oblasti života omezuje. Jsme Boží děti, jsme s Bohem sjednoceni. Ego nám ale dává pocit, že Bohu nepatříme, že jsme pro Něj dokonalí cizinci. V nejlepším případě nám dává pocit, že k Bohu jdeme, ne že v Bohu jsme.

Obyčejné lidské ego nám dává pocit oddělené identity, odděleného vědomí. Pocit individuality a vlastní důležitosti je na určitém stupni lidského vývoje bezpochyby nezbytný. Ego však odděluje naše individuální vědomí od Univerzálního Vědomí. Samotným úkolem ega je oddělovat. Nedokáže cítit spokojenost, když vidí dvě věci na stejné úrovni. Má vždy pocit, že jedna musí být lepší než ta druhá. Z ega tedy získáváme pocit, že jsme všichni oddělení slaboši, že nikdy nedokážeme být Nekonečným Vědomím nebo mít Nekonečné Vědomí. A nakonec je ego omezením. Toto omezení je nevědomost a nevědomost je smrt. Ego tak nakonec končí smrtí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »