Jak můžeme ego oslabit, a nakonec nad ním zvítězit?

Soustředěním se na Boží všeprostupující Vědomí. Toto Vědomí není něco, čeho musíme dosáhnout. Toto Vědomí je již uvnitř nás, my si ho jen musíme uvědomit. Pak ho během meditace musíme rozvíjet a nekonečně osvítit. K našemu obrovskému úžasu bude ego mezitím pohřbeno v náruči smrti.