Je pravda, že se jogínem může stát každý, pokud to opravdu zkusí?

Co myslíš tím opravdu? Pokud tím myslíš upřímně, potom se jistě každý může stát jogínem.

Jóga znamená jednotu s Bohem. Jogín je ten, kdo je sjednocen s Bohem. Dříve nebo později všechny lidské bytosti realizují Boha. Ale člověk, který se vydá na cestu jógy, dosáhne Boha dříve. Pokud se ty sama chceš stát jogínkou a realizovat Boha, potom se právě teď začni modlit. Obzvláště pokud chceš dosáhnout Boha dříve než zbytek lidstva, prosím, nemeškej.

A teď, jak se máš modlit? Modlíš-li se dnes k Bohu pro bonbón, zítra Ho požádáš o zmrzlinu a pozítří o něco jiného. A Bůh ti dá vše, co si přeješ, kromě Sebe Sama. Avšak modlíš-li se k Bohu jen pro Něj samého a pro nic jiného, dá ti vše, co má, a vše, čím je. Tím, že dostaneš vše, co Bůh má, a vše, čím Bůh je, získáš nejen svůj bonbón a zmrzlinu a vše ostatní, co jsi chtěla, ale dostaneš také věci, které sis nikdy nepředstavovala, věci nekonečné povahy. A tak se každý den modli k Bohu, aby ti dal to, co potřebuješ, a ne to, co chceš. On ti potom dá to, co skutečně potřebuješ, aby ses s Ním sjednotila.