Kde přibližně cítí člověk duši ve fyzickém těle?

Je to v duchovním srdci. Podle lékařské vědy je srdce mírně nalevo od středu hrudi. Podle Ramana Mahárišiho, velkého světce z Arunáčaly, je duchovní srdce od středu mírně napravo. Některé duchovní postavy říkají, že srdce je uprostřed hrudi. A podle jiné duchovní osobnosti je duchovní srdce umístěno mezi obočím! Samozřejmě také ona má svůj důvod, proč to říká.

Pravé duchovní srdce, široké na čtyři prsty, je umístěno asi dvanáct prstů přímo nad pupkem a šest prstů přímo pod hrdelním centrem. V tomto místě lze pocítit to, čemu můžete říkat „pohyby“ duše.