26.

Dhani o garib gyani agyan
Ache bhabe lok jato
Tader majhare dekhibo debata
Moder gurur mato

The rich and the poor,
The wise and the ignorant —
All those who inhabit the world —
In each and every human being
We shall see the living Presence of God,
Like our Master-Guru.

Bohatí a chudí, moudří a nevědomí —
všichni, kdo obývají svět —
ve všech a každé lidské bytosti
spatříme živou Přítomnost Boha,
jako náš Mistr-Guru.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996