Zázrak levitace

Jeden žák, amatérský kouzelník, řekl: „Mistře, ještě jsi nám neřekl žádný příběh o vznášení.“

Mistr odpověděl: „Dokonce i nyní, v této inkarnaci, když myslím na své předešlé vtělení, rozechvívá mne jisté vzrušení. Před zraky mnoha lidí jsem tleskl dlaněmi a vznesl se do vzduchu nebo zmizel. V tomto vtělení to nedokážu provést pro svou obrovskou váhu. V mé předchozí inkarnaci jsem byl velmi lehký. Proto vás všechny žádám, abyste ubrali na váze. Když zhubnete, potom se o to můžete snadno pokusit!“

„Mistře,“ řekl jeden žák: „můžeš nám říci, odkud tato síla pochází?“

„Je osm hlavních siddhi neboli nadpřirozených sil: anima (jemnost), laghima (lehkost), mahima (velikost), prapti (schopnosti), prakamya (nezdolná síla vůle), isita (nadřazenost), vasita (sebekontrola), kamavasayita (kontrola nad vášněmi). Uvnitř těchto hlavních siddhi je minimálně stovka dalších siddhi. To, co nazýváte levitací, je druhé siddhi. Když dosáhnete tohoto siddhi, namísto abyste jen imitovali čarování, budete se moci stát skutečným kouzelníkem. První siddhi učiní tělo tak jemným, jak je to jen možné, takže může zmizet; to se nazývá anima. Takže když přichází osm siddhi, anima a laghima obvykle přicházejí jako první. Jsou to nejsnadnější a zároveň i nejpůsobivější z těchto osmi siddhi. Co činili někteří z křesťanských mystiků? Bratr Lawrence používal levitaci během vaření. Mohl se vznášet ke stropu kuchyně. Věřte tomu nebo ne, je spousta indických sádhuú, kteří provádějí toto zázračné vznášení docela snadno.“